We are looking for a collaboration partner for our master thesis – is that you?

Through our master thesis, we want to focus on how fashion and sustainability can be united. Therefore, we wish to collaborate with a company and work from their perspective, and we are therefore looking for a company or industry organisation whom we can create a partnership with, so that we can contribute to their value creation.

The following information will be in danish as we are located in Denmark. However, if you are an international brand, you are still more than welcome to contact us for more information – see contact information below.

Ønsker I at ressourceoptimere jeres virksomhed?

Så bliv en del af vores speciale “The Fashion Footprint”, der er afslutningen på vores uddanelse som Bæredygtig Designingeniører ved Aalborg Universitet i København. Vi giver jer professionel hjælp til at spotte nye bæredygtige strategier og retænke jeres forretningsmodel.

Gennem vores speciale ønsker vi at sætte fokus på, hvordan mode og bæredygtighed kan blive forenet. I den forbindelse ønsker vi at samarbejde med en virksomhed og arbejde ud fra dennes perspektiv, og vi er derfor på udkig efter en vi kan skabe et samarbejde med, således at vi kan bidrage til deres værdiskabelse.

Hvad får I ud af samarbejdet?

Ved at deltage som samarbejdspartner i vores speciale, vil vi kunne bidrage med input til en mere bæredygtig forretningsstrategi og forretningsmodel, der ikke kun består af en CSR strategi men helt lavpraktisk, hvordan I vil kunne ressourceoptimere jeres produktion med udgangspunkt i en ny, grøn forretningsmodel.

Vi vil derfor analysere jeres nuværende design proces og forretningsmodel, jeres netværk af interne og eksterne stakeholders samt partnere i jeres værdikæde herunder jeres kunder og deres forbrugspraksisser mm. På baggrund heraf identificeres nye miljømæssige strategier, og vi kommer derfor med en til flere mulige løsninger på hvordan I kan opnå og arbejde jer frem til en grøn og mere cirkulær forretningsmodel.

Det kunne fx være at vi kunne hjælpe jer med at:

  • Opnå en bestemt certificering for hele eller dele af jeres kollektioner
  • Tilbyde andre services til jeres kunder (dvs. til butikker eller slutforbrugere) fx reparationer af produkter i butikken, som kunderne selv gør – enten i form af event eller kampagne
  • Oprette et takeback system af brugte varer
  • Foreslå en anden sammensætning af partnere i værdikæden

Helt lavpraktisk ift. hvad det kræver for jer at “have os siddende” er, at vi skal have nogle møder med de personer vi i fællesskab ser som relevante ift. vores fokus (fx direktør, indkøber, designer, og en der sidder med B2B og evt. B2C kunder). Derudover forestiller vi os at afholde 1-2 workshops med interne og evt. eksterne aktører – afhængig af tid og ressourcer kunne det fx være i forbindelse med et andet møde eller arrangement. Derudover ønsker vi at deltage i nogle af jeres daglige virker.

Hvem er vi?

Specialet er afslutningen på vores uddannelse til Bæredygtig Designingeniører på Aalborg Universitet i København. Uddannelsen giver os redskaberne til at udforske design- og innovationsmuligheder, hvor der tages hensyn til organisation, økonomi og marked. Dermed kan vi vurderer hvor og hvordan bæredygtighed strategisk kan integreres, og vi kan iscenesætte omstillingsprocesser i forskellige sammenhænge.

Med udgangspunkt i vores uddannelse har vi følgende kompetencer, der kunne komme til udtryk og brug hos jer:

  • Forståelse af miljømæssige udfordringer i organisationer og i samfundet, og hvordan de er knyttet til processer, der er indlejret i de eksisterende organisatoriske og sociale strukturer.
  • Evnen til at analysere muligheder og begrænsninger i design og innovationsprocesser i organisationer.
  • Evnen til at samarbejde professionelt med interessenter i en designproces og anvende metoder til projektledelse til at designe projekter.

Derudover er vi færdiguddannede diplomingeniører; Stine som Proces- og Innovationsingeniør og Dorte som Konstruktions/Bygningsingeniør, og har begge været i erhvervslivet i et års tid som diplomingeniører inden vi startede med at arbejde målrettet med bæredygtighed og påbegyndte nuværende kandidatuddannelse.

Vi håber at denne beskrivelse har givet et indblik i, hvad vi kan tilbyde jer, og at I vil være interesseret i, at vi sammen kan udvikle jer til at blive en grønnere virksomhed.

Er I interesseret i et samarbejde, så kontakt os på nedenstående

Dorte Mindegaard
Mobil: 2872 7084
dortemindegaard@gmail.com

Stine Kolding
Mobil: 6016 6126
stinekolding@gmail.com

Stine Pedersen

Stine is 27 years old, and is the main editor of The Fashion Footprint, which is based on her passion for sustainability and fashion and the ongoing question of how to make a transition of the industry. She has studied civil engineering in Sustainable Design at Aalborg University in Copenhagen, where she was engaged in 2 projects on how to make the fashion industry more transparent for the buyers and another on how to implement Circular Economy in a large danish fast fashion brand. Besides this interest, she always has a full calendar either with yoga or training, or with photography and installation exhibitions as possible.

Related Posts

Discussion about this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *